Sagovornik - Tijana Đinđić
REPORTER: Posle više od decenije bavljenja digitalnom fotografijom, Tijana odlučila je da se vrati na svoje početke analogne fotografije da ponovo nauči veštinu fotografisanja u smislu razmišljanja planiranja bez trikova koji su deo digitalne prakse.
TIJANA ĐINĐIĆ(FOTOGRAF I DIZAJNER): Fotografija je isprva nastala kao jedna reprodukcija realnosti u kojoj mi naravno tražimo svoje tumačenje ali svakako reprodukcija realnosti ja sam pokušala ponovo da dosegnem do te realnosti koju mi vidimo oko sebe da se ponovo zaljubimo u svetu oko sebe na taj manuelni analogni pristup da znamo da možemo da verujemo toj fotografiji. Za fotografije u časopisima mi unapred znamo to je retuširano. Ovde toga nema.
REPORTER: Realnost koju je klasičnim fotoaparatom beležila na ulicama Zemuna kroz sving i umetnost jeste radost života otuda naziv izložbe "ritam" jer život sebi ima dinamiku, kretanje, energiju i strast.
TIJANA ĐINĐIĆ: Sam sving je nastao negde između dva svetska rata i stvorili su ga ljudi koji su bili izopšteni iz te američke zajednice i to su ljudi koji su duboko u sebi osećali život, sreću i radost i otelotvorili su tu svoju energiju plesu koji je nastao na ulicama ratovima fotografije na ulicama tu je nastao taj ples zamislite život umetnost koja izađete i otelotvori se u jednom pokretu energiji. Ne znam, meni je to vrlo inspirativno.
REPORTER: Posebnost ovih fotografija jeste tečna emulzija koju je Tijana Đinđić na nosila slobodnim pokretima četke. Ti pokreti su analogija plesnim pokretima i spontanosti plesača. Ceo proces je malo poznat pa su pred umetnicom bili brojni izazovi.
TIJANA ĐINĐIĆ: Papir je inače od pamuka i onda može da trpi te hemijske teške procese. I onda to treba dugo da se suši pa da se nanosi u dva sloja ali ovaj na kraju vi ne znate šta se dobili, jer ta emulzija je providna i ja ne znam šta je na papiru, i onda tek kada osvetlim fotografiju na pozitivu i tek kad ubacimo hemiju ona kreće polako da isplivava i u stvari tu taj faktor iznenađenja. Ja ne znam kakav je kadar nije ni kakvi su ti potezi četkom kako će fotografija nastane onda je mislim da zbog toga posebna unikatna jer svaki pozitiv je unikatan.
REPORTER: Prvi put izložene u galeriji Ustanove kulture
Ustanova kulture Parobrod
Parobrod originalne pozitive posetioci mogu da vide do 5. septembra što se ritma u životu Tijane Đinđić tiče on će se i dalje kretati između digitalne komercijalne i analogne umetničke fotografije.