U
Ustanova kulture Parobrod
Parobrodu o američkom časopisu
SPIKER: U Ustanovi kulture ,,
Ustanova kulture Parobrod
Parobrod'' večeras se govorilo o specijalnom broju američkog časopisa ,,Atlanta rivju'', prvi put posvećenog srpskoj poeziji u čijem su uređivanju učestvovale Biljana D. Obradović i Dubravka Đurić.
REPORTER: ,,Atlanta rivju'' je međunarodni nagrađivani časopis za poeziju sa sedištem u Džordžiji. Izdanje iz 2021. posvećeno je srpskoj poeziji i u njemu su se našle pesme 36 naših autora i autorki.
DUBRAVKA ĐURIĆ (urednica izdanja): Ono što smo mi predstavljali američkoj publici, krenuli smo od naše generacije pesnika i pesnikinja rođenih oko 60-te, pa idemo sve do najmlađih, a to su oni koji su rođeni tokom 80-te tako da smo predstavili savremenu scenu i ona se savršeno uklapa sa autorkama i autorima koje smo predstavljali u značajne savremene tokove svetske poezije i ovo je za nas veliki uspeh.
REPORTER: ,,Atlanta rivju'' objavljuje sve forme velike poezije lirsku, narativno, slobodni stih i eksperimentalnu formu. Urednička misija jeste da objavljuje I iznad svega slavi poeziju. Izbor se obavlja iščitavanjem nepotpisanih predloga.
BILJANA D.OBRADOVIĆ (urednica izdanja): Slali su nam po desetak pesama i pošto sam ja uglavnom sve prevela bilo je negde 10, 15 možda pesama koje ja nisam pravila. Ja sam gledala na to kako ja to mogu da prevedem jer neke stvari u poeziji se naravno teško prevode. I naravno pošto živim godinama u Americi i upoznata sam sa američkim stvaralaštvom, mislila sam na to šta će dobro da ide tamo, šta će biti zanimljivo američkoj publici. Naravno kao i u antologija smo gledale da bude dovoljno žena.
REPORTER: Svoje stihove objavljene u časopisu publici su u toku večeri čitali pesnici i pesnikinje iz 12 gradova, među kojima su i Ana Marija Grbić, Jelena Kerkez i Ana Ristić.