Izložba posvećena Dejvidu Bouviju
SPIKER: U Ustanovi kulture "
Ustanova kulture Parobrod
Parobrod" otvorena je izložba slika "Bouvi" Dragana Nešića. Upotrebom različitih sredstava i njihovim kombinovanjem autor izražava i Bouvijev odnos prema umetnosti, kao sintezi raznoraznih elemenata.
REPORTER: Dejvid Bouvi bio je umetnik, maštovit senzibilan poseban. Bio je Zigi Stardast, Major Tom, Ledin Sejn, Invajt Djuk, na filmu Tomas Njutn, Pontije Pilat, Nikola Tesla. David Bouvi inspirisao je mnoge pa i umetnika Dragana Nešića koji je pre 10 godina počeo da slika Bouvija. U "
Ustanova kulture Parobrod
Parobrodu" je izloženo četrfesetak od više od 350 slika, posvećenih Bouviju.
DRAGAN NEŠIĆ, (slikar): Ulepšao je i moju mladost i moj život. Kako se on igrao sa umetnošću, tako sam se igrao sa slikama, ovaj posvećenih njemu. Upravo spontano, i ovaj pokušavao da dosegnem taj jedan nivo i zabavnog ali normalno i umetničkog.
REPORTER: Pre nešto više od 50 godina, tačnije trećeg jula 1973.godine Dejvid Bouvi je poslednji put nastupao kao Zigi Stardast. Sve pre i posle toga bila je njegova umetnost koja je menjala rokenrol, popularnu kulturu, odnos prema seksualnosti. Sve to i na Nešićevim slikama. Kakav je njegov Bouvi?
DRAGAN NEŠIĆ, (slikar): Kao jedan vrh kreativni 20-og i 21.veka.
REPORTER: Kruševljanin Dragan Nešić je diplomirao fiziku u Sarajevu. Učestvovao je na više od 600 izložbi u celom svetu. Bovije je njegova 91 samostalna izložba koja je u Ustanovi kulture "
Ustanova kulture Parobrod
Parobrod" otvorena do 31.avgusta.